Domov > Služby > 

Vývoj IS

Našou hlavnou činnosťou je vývoj aplikácií na objednávku podľa vytýčených cieľov, potrieb a požiadaviek klienta v rozličných prostrediach a z rôznym účelom využitia. Vyvíjame: 

  • mobilné aplikácie (iOS, Android, Windows8) vrátane serverových služieb,
  • internet/intranet aplikácie (MS .NET, C#, MS Cloude Azure (Service BUS)),
  • klientske aplikácie na báze MS Outlook, MS Excel a pod.,
  • implementujeme pre vás servery MS Dynamics CRM, MS Project, MS SharePoint,
  • s využitím databázového prostredia RDBMS: MS SQL, Oracle, IBM Infromix, DB2, My SQL,vrátane datawarehouse.