Domov > Riešenia > 

TaxiCab

datastream_taxicabAplikácia výrazne zjednodušuje komunikáciu klienta a taxislužby, dispečera a taxikára. Skladá sa zo 4 hlavných procesov/ modulov:

Digitálny Dispečer Intranetová aplikácia pre desk top zariadenia, prevádzka je bez inštalácie, postačuje prehliadač a internetové pripojenie. Doporučujeme 22" monitor. 

Taxikár Mobilná aplikácia pre smart phone Android určená pre komunikáciu s dispečingom a klientom.

Objednávka Internetová aplikácia vytvorená responzívnym (flexibilným) dizajnom vhodným pre zariadenia desk top, tablet, smartphone. K prevádzke postačuje pripojenie do internetu a prehliadač.

Manažér  Intranetová aplikácia určená pre monitorovanie výkonov taxislužby, vhodná pre tablety a smartphone.

Výhody moderného riadenia taxislužby pomocou TaxiCab

 • Objednávka + Digitálny Dispečer = Rýchle Taxi
 • Výkonný pomocník dispečera - v automatickom režime prideľovania zákaziek váš dispečer vybaví niekoľkonásobne viac objednávok
  • Možnosť manuálneho dispečingu (poloautomatického režimu)
  • Možnosť automatického režimu
 • Váš klient nemusí počúvať diskusie z vysielačky - odpadá nutnosť použitia vysielačiek
 • Objednávky aj bez telefonovania, priamo z aplikácie smart phone-u, PC, tablet
  • pre smartphone s využitím zadania adresy pomocou GPS (ak je služba dostupná), prípadne zadaním adresy,
  • možnosť využitia ako internetovej PC aplikácie - prihlásený klient so stabilnou polohou alebo zadaním adresy (šírenie aplikácie na recepcie verejných miest a často navštevovaných zariadení). Jednoduchšie objednanie služby z reštaurácie a pod. Možnosť prepojenia s portálmi napr.Mapy Google, Azet, Zoznam, Zlaté stránky, mestské portály, vlastná web stránka
  • váš klient môže byť upozornený, prípadne vidieť priblíženie objednaného taxíku 
 • Kvalitatívne nový pohľad na evidenciu aktivít - exaktný manažérsky pohľad na prevádzku, jej okamžitý stav alebo uplynulé aktivity
 • Využitie moderných technológií
  • mobilné a internetové aplikácie, serverovské služby vhodne komponované pre prevádzku v datacentrách podporujúcich cloude alebo virtuálny režim 
  • voliteľné zobrazovanie situácie na mape priamo z aplikácie
  • aplikáciu pre objednávanie vašich taxíkov je možno rýchlo inštalovať pomocou QR kódu zverejneného na vašich reklamných plochách (automobil, billboard, internet, reklama v novinách)
  • možnosť využitia marketingových metód elektronického sveta 
 • Potenciálna úspora nákladov 
  • z pohľadu nárokov a výkonu dispečingu (ľahšie zvládanie špičiek)
  • nahradenie rádiovej komunikácie dátovou
  • na  telefonovanie

 

 

Prevádzkové požiadavky

Referencie a Testovanie