Domov > Školenia > 

Integrácia „AZURE IOT HUB“ - LAB

Integrácia „AZURE IOT HUB“ - LAB

Azure IoT Hub reprezentuje obojsmernú telemetrickú bránu (gateway) medzi zariadeniami a v reálnom čase zbieraným údajmi (real-time streaming pipeline process) a následnými procesmi ako sú Transformácia, Dlhodobé úložisko, Learning, Business Logic (spúšťanie „udalostí“/services na základe nameraných hodnôt) a Výstupy.
V tejto krátkej prezentácii získate obraz o tom ako funguje the End-To-End telemetry streaming process s využitím Microsoft Azure Cloud Technologies (the edge).

Dátum konania 26.01.2017 17:00
Dátum ukončenia 26.01.2017 20:00

Prednášateľ


Obrázok