Domov > Školenia > 

Azure IoT HUB - WorkShop

Azure IoT HUB - WorkShop

Použitie Raspberry Pi3 spolu s Azure IoT Hub

Pozývame Vás na školenie Azure IoT Hands-on Lab Extreme - odovzdanie skúseností Romana Kišša nadobudnutých počas jeho dlhoročnej páce s technológiami spoločnosti Microsoft (10-násobný MVP) v USA/California.

From End-To-End: Pushing a sensor telemetry for stream analytics and showing a result on the Dashboard Power BI.
Miesto: Microsoft Slovakia, Apollo Business Center II, Blok E, 3.posch., miestnosť Madagaskar, Prievozská 4D, Bratislava
Rozsah: 3 dni cca 25h, začiatok každý deň o 9:00h

Dátum konania 21.02.2017 09:00
Dátum ukončenia 23.02.2017 17:00

Prednášateľ

Kontakt na organizátora

Hučko Vladimír, Ing.

Email
Webwww.datastream.sk
Počet voľných miest: 12

Roman Kiss a jeho transfer knowledge o Azure IoT Hub v Microsoft forum

Pre koho je školenie určené

Programátor, Systémový programátor, Systémový návrhár
Predmet

Jedná sa o Hands-on Etreme programmig – odovzdanie skúsenstí Romana Kissa ohľadne jeho dlhoročnej práce s technológiou Microsoft-u, pretavenej do možností Microsoft Azure IoT HUB, Raspberry.


Hardware

Raspberry Pi3 with Windows 10 IoT Core,   DHT 11 Sensor, Relay, LED

Software Technologies

Microsoft Windows Azure Platform with services such as
Azure IoT Hub, Stream Analytics, Visualizing Data on the Power BI, Azure Service Bus, Storage, Azure functions, Azuree IoT Hub Routes, Device Twin, Device Method, Device Job, etc.

Tools

Device Explorer Twin, Azure Iot Hub Tester, MQTTBox, Windows 10 IoT Core, Visual Studio 2015, Programming language C#, Microsoft Windows Azure.

What you will learn

• How to create a demo program for DHT 11 sensor (temperature + humidity) with c# programming using the UWP (Universal Windows Platform),
• How to create a bootable image package for microSD card of the Raspberry RPi3,
• How to remotely debug and trace a demo program with Visual Studio 2015,
• How to integrate Raspberry Pi3 with Azure IoT Hub,
• How to create a job for Azure Stream Analytics,
• How to visualize a real-time telemetry data for Power BI Dashboard,
• How to generate a broker message for Azure Service Bus Topic,
• How to create a job to send a message back to the device such as Raspberry Pi3,
• and ...

Účastník kurzu bez Raspberry Kit bude mať možnosť simulovať MQTT/AMQP/HTTP Device na svojom PC alebo pracovať s virtuálnym Device použitým Azure IoT Hub Tester tiny tool.

Čo ešte môžete získať

obr3


Ak máte záujem môžete si priamo zo školenia priniesť zariadenia Raspberry RPi 3 starter kit, ku ktorým obdržíte rôzne utility, a naprogramujete si vlastné príklady použitia : Raspberry RPi3, 32GB microSD with Windows 10 IoT Core Preview + demo program,  Raspberry case,  Raspberry 2.5A Power supply,  DHT 11 Sensor,  2 Relay Module,  2x LED + Resistors,  GPIO Breakout board + ribbon cable + breadboard.

Každý účastník získa

Osobný Microsoft Azure Pass v hodnote 100,-€ na dobu 30 dní pre potreby kurzu a osobnej práce s Azure Platform.

Cena a podmienky účasti

  • Cena za účastníka vrátane  Kit pri úhrade poplatku do 3.2.2017 ... 439,- € bez DPH  /  526,80 €  s DPH
  • Cena za účastníka bez Kit pri úhrade poplatku do  3.2.2017       ... 320,- bez DPH  /  384,00 €  s DPH
  • Cena za účastníka vrátane Kit pri úhrade poplatku po 3.2.2017  ... 499,- bez DPH  /  598,80 €  s DPH
  • Cena za účastníka bez Kit pri úhrade poplatku po 3.2.2017        ... 399,- bez DPH  /  478,80 €  s DPH
  • Zrušenie/storno prihlášky do 13.2.2017 - storno poplatok            ... 120,- bez DPH
Zrušenie po termíne 13.2.2017 nie je možné, prihlásenému však budú doručené všetky školiace materiály .

Rezervácia miesta je potvrdená až po úhrade.
Spôsob úhrady bankovým prevodom s použitím VS: 20170221, ako ŠS uveďte IČO, a v poznámke prevodového v príkazu uveďte meno účastníka (spoločnosť) a počtu miest. Faktúru účastník prevezme priamo na školení.

Účastník kurzu (workshop lab) pre zapojenie sa do praktickej realizácie si prinesie svoj notebook s nainštalovaným Windows 10, MS Visual Studio 2015 (Update 3) + extension Visual Studio Tools for Universal Windows Apps. Samozrejme mal by mať praktické zručnosti s prácou vo VS2015/C#.

Návod na inštaláciu vývojového prostredia pre školenie si môžete stiahnuť tu.