Školenia

Azure IoT Hands-on Lab Extreme

08.09.2017 00:00
Pozývame Vás na sériu seminárov Azure IoT Hands-on Lab Extreme. Absolventi sa stanú experti v Azure IoT Solutions, preto je potrebné aby účastníci poznali význam Internet of Things a vedeli, kde by mohli technológiu použiť. Zároveň sú potrebné skúsenosti s Windows Azure Platform a MS VS2015. Každý účastník bude postavený "face-to-face in the step by step process" a vedený v danej problematike non-stop, vrátane hľadania príčiny a jej odstránenia. Pre správny drive skupiny limitujeme jej veľkosť na max. 15 účastníkov.

Azure IoT HUB - WorkShop

21.02.2017 09:00
Použitie Raspberry Pi3 spolu s Azure IoT Hub

Pozývame Vás na školenie Azure IoT Hands-on Lab Extreme - odovzdanie skúseností Romana Kišša nadobudnutých počas jeho dlhoročnej páce s technológiami spoločnosti Microsoft (10-násobný MVP) v USA/California.

From End-To-End: Pushing a sensor telemetry for stream analytics and showing a result on the Dashboard Power BI.
Miesto: Microsoft Slovakia, Apollo Business Center II, Blok E, 3.posch., miestnosť Madagaskar, Prievozská 4D, Bratislava
Rozsah: 3 dni cca 25h, začiatok každý deň o 9:00h

Integrácia „AZURE IOT HUB“ - LAB

26.01.2017 17:00
Azure IoT Hub reprezentuje obojsmernú telemetrickú bránu (gateway) medzi zariadeniami a v reálnom čase zbieraným údajmi (real-time streaming pipeline process) a následnými procesmi ako sú Transformácia, Dlhodobé úložisko, Learning, Business Logic (spúšťanie „udalostí“/services na základe nameraných hodnôt) a Výstupy.
V tejto krátkej prezentácii získate obraz o tom ako funguje the End-To-End telemetry streaming process s využitím Microsoft Azure Cloud Technologies (the edge).