Domov > Riešenia > TaxiCab > 

Prevádzkové požiadavky

Server

  • 2 CPU, 4GB RAM, 100GB HD, 1ks IP ext. adresa, zálohovanie, licencia pre MS Windows server, pripojenie na internet
  • možnosť umiestnenia vo virtuálnom dátovom centre (doporučujeme vzhľadom k dostupnosti aplikácie a cene)

Dispečer

  • pripojenie na internet, internetový prehliadač (IE7+, Chrome, Safari,...) monitor min. 1280x1024
  • možná implementácia aj v mobilnom zariadení napr. tablet (Android v.3.2)

Taxikár

  • smart phone s pripojením na internetovú dátovú sieť (TCOM, Orange, O2) min. 1 GB/mesačne, s v prípade využívania hlasových správ (odkazov) dispečer - taxikár min. 2 GB/mesačne 
  • OS: Android v.3.2+, iOS 4+, Windows 8
  • Display 3"+
  • GPS modul: Aktívny
  • Dátový prenos: Zapnutý
  • Navigácia s možnosťou API pripojenia na aplikáciu navigácie