Domov > Úvod > 

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Datastream s.r.o. sa zameriava na investovanie do najmodernejších technológií z oblasti IT a ich sprístupňovanie širokej verejnosti. Disponuje radou expertov so skúsenosťami od návrhu stratégie až po realizáciu na mieru škálovaných informačných systémov nasadzovaných s celoslovenskou a celosvetovou pôsobnosťou. 

Služby

 • návrh, vývoj, správa a poskytovanie
  • mobilných aplikácií (iOS, Android, Windows8) vrátane serverovských služieb,
  • internet/intranet aplikácií, data konektorov, serverovských služieb (MS .NET, C#, MS Cloude Azure (Service BUS), MS Dynamics CRM, MS Project, MS SharePoint, MS Outlook, MS Excel a pod., RDBMS: MS SQL, Oracle, IBM Infromix, DB2, My SQL,...),
 • mentoring pri návrhu stratégie a pri budovaní rozsiahlych IS.
 •  Vízia

  Sprístupňovanie moderných IKT širokej verejnosti. 

   Cieľ

  Dodávka elektronických služieb a informačných systémov

  • dokonale sa orientujúcich v spleti informácií,
  • schopných vytvárať maximálny úžitok pre koncového používateľa a zainteresované strany,
  • ktroré si na seba dokážu "zarobiť",
  • použitím najmodernejších technológií a technologických postupov tak, aby v prípade zmeny organizácie, či požiadaviek, alebo vzniku nových potrieb, nevyžadovali preprogramovanie celého systému. taxicab