Domov > Služby > Vývoj IS > 

MS Share Point

Vstupná brána do sveta vnútropodnikového riadenia a informácií alebo ako propagačná web stránka sprístupňujúca ms-spinformácie a služby pre vašich partnerov. Správa dokumentov a súborov je jednou zo silných zbraní v boji z informačným boomom. Systém umožňuje lepšiu spoluprácu pracovníkov (partnerov) prostredníctvom elektronickej komunikácie všetkých druhov, vytváraním sociálnych podnikových sietí, umožňuje rýchle vyhľadávanie informácií naprieč všetkými úložiskami dokumentov, správ a dát. Rovnako dobre poslúži aj ako analytický nástroj pre identifikáciu dôležitých stavov podnikových procesov, prípadne okolia (dashboard, KPI). Zjednocuje všetky intranetové, extranetové a webové aplikácie v celom podniku do jednej integrovanej platformy, a nahradzuje tým využívanie oddelených fragmentovaných systémov.  

Ponúkame vám naše skúsenosti v vývojom a nasadzovaním aplikácií  na serveroch MS Sharepoint, alebo v prostredí Office 365.

ms-sp-platform