Domov > Služby > Vývoj IS > 

Klientske aplikácie

Pracujeme v rôznych prostrediach, v ktorým vieme ponúknuť vývoj aplikácie, tak aby fungovala optimálne. Máme skúsenosti s vývojom tenkých klientov (MS .NET) aj aplikácií vo Visual Basic, alebo využívajúcich riešenia ako MS Outlook alebo MS Excel a pod.