Domov > Riešenia > 

Dispečing MHD

Popis projektu

Softwarové riešenie  Dispečing MHD je určený na sledovanie vozidiel MHD , alebo ľubovoľnej inej flotily vozidiel.  Ponúka dispečerom možnosť zistenia aktuálneho stavu (pozície na mape, aktuálnych kamerových dát) ale aj pohľad spätne do histórie daného vozidla.

Riešenie sa skladá so serverovskej časti, kde sú ukladané dáta z jednotlivých mobilných zariadení (vozidiel), klientskej časti umiestnenej vo vozidlách a z prezentačnej časti, kde sú koncovým užívateľom zobrazované dáta.


Základné funkcionality

  •         číselníky vozidiel, prípadne preddefinovaných trás
  • Zobrazenie flotily na mape

  • Zobrazenie histórie trasy na mape za vozidlo a časové obdobie

  • Zobrazenie aktuálnych kamerových snímok

  • Zobrazenie histórie snímok kamier

  • Párovanie vozidiel s kamerovými a externými GPS modulmiTechnické detaily

Projekt využíva mapové zobrazenia Google maps , kamerové systémy Molekula. Pre potreby externého GPS modulu bol vyvinutý software pre platformu android, ktorý obohacuje kamerové dáta o GPS súradnice. Prezentačná vrstva je rendrovaná do html pre browsre podporujúce html 5.


Ak chcete vyskúšať testovaciu prevádzku zdarma, neváhajte nás kontaktovať.


Náhľad obrazoviek

b1

b2

b3

b4