Domov > Riešenia > 

Bezpapierové účtovníctvo

Aj vy máte problém s tým že účtovné doklady vznikajú na rôznych miestach odlišných ako ich spracovanie?

 Vieme ako na to bez zbytočných nákladov na vytváranie vlastného dátového centra. Využite možnosť implementácie vo virtuálnom prostredí profesionálneho dátového centra. 

A ako sa vlastne doklady dostanú k účtovníkovi?

Nič jednoduchšie, pre vaše účtovníctvo máme pripravenú alpikáciu dokument manažmentu v prostredí MS SharePoint. Stačí ak kópiu dokumentu vložíte do systému, vyplníte príslušnú "košielku" - sprievodnú informáciu a ďalej už len monitorujete následné spracovanie dokumentov až do ich vybavenia.

Nepostačuje vám to? Ponúkame vám ešte aplikáciu Registratúry, kde pomocou interného registratúrneho plánu môžete vykonávať všetky potrebné a povinné registratúrne služby.