Úvod


datastream_uvod

  • Hľadáte komplexný tím skúsených vývojárov pre svoju novú softwarovú aplikáciu?
  • Chcete poradiť v architektúre návrhu tak aby ste pri zmene požiadaviek nemuseli zakaždým absolvovať vývoj v podstate už hotových riešení?
  • Potrebujete správne škálovať svoj informačný systém?
  • Hľadáte správcu svojho IT, alebo prevádzkovateľa svojich riešení?
  • Potrebujete kvalifikovanú pomoc v oblasti IT?
  • Potrebujete poradiť s výberom technológií?
  • Chcete skrátiť čas pri plánovaní architektúry a využiť dlhoročné skúsenosti z vývoja regionálnych, európskych, či globálnych aplikácií? 

Ak je vaša odpoveď na ktorúkoľvek z otázok áno, Datastream sú vaše IKT.

 

Ponúkame vám

  • Moderné technologické riešenia prispôsobené existujúcemu okoliu, zamerané na plnenie cieľov a potrieb odberateľa, plne vyhovujúce požiadavkám používateľa.
  • Služby ktoré IT problémy menia na kvalitné funkčné riešenia.
  • Mentoring pri návrhu architektúry a budovaní rozsiahlych informačných systémov.